Aktualitások

 • A napelemes rendszerek pályázati sajátosságai

  07Október

  A napelemes rendszerek pályázati sajátosságai

  Napjaink egyik legelterjedtebb energiakorszerűsítési és költséghatékonysági lehetősége a megújuló energiaforrások használata, ezen belül is a napelemes rendszerek alkalmazása. A napenergia segítségével történő villamosenergia termelés elterjedésében a különböző állami, illetve európai uniós pályázati források is jelentős szerepet játszanak. Az alábbiakban azon általános tudnivalók kerülnek bemutatásra, amelyekkel egy napelemes rendszerre irányuló pályázat során találkozhatunk.

  Telephely fejlesztésre irányuló pályázatok esetén, amelyek tartalmaznak megújuló energia kapacitás telepítés lehetőséget is, ez a projektelem kiemelkedően magas plusz pontot eredményez a támogatási kérelmek elbírálásakor. Pályázati kiírástól és kiváltott energia fogyasztás aránytól függően 10-18 többlet pontszámmal számolhatunk, így egy-egy népszerűbb pályázat esetében megújuló energia fejlesztés nélkül szinte esélye se lehet a cégeknek a támogatások elnyerésében.

  Kiemelendő, hogy minden esetben maximum csak az adott ingatlan tényleges villamosenergia szükségletének mértékéig lehet a napelemes rendszer teljesítményét méretezni, azaz a napelemes termelés nem lehet nagyobb, mint az éves áram fogyasztásunk.

  A napelemek által megtermelt energia mennyiségét számos el nem hanyagolható tényező befolyásolja, többek között a napelem telepítésére szolgáló felület tájolása és dőlésszöge. A jelenlegi pályázati felhívások értelmében az épületek tetőszerkezetén túl földre és kocsibeállóra (carportra) is engedélyezett a telepítés. A pala borítású tetőkre való rögzítés viszont továbbra is tiltott.

  A bérlői jogviszony kezelésére is biztosítanak a pályázatok lehetőséget tulajdonosi hozzájárulással, viszont fontos, hogy a projekt teljes befejezéséig a mérőóra átírásra kerüljön a pályázó nevére.

  Általánosságban elmondható, hogy a napelemes rendszer kialakítása önállóan is támogatható fejlesztésnek minősül, azonban vannak olyan pályázatok, ahol kizárólag egyéb kötelező projektelemek megvalósítása mellett lehetséges.

  Míg a GINOP-os pályázatok nem, addig a VP-s pályázati kiírások engedélyezik a kapacitásbővítés lehetőségét.

  Napelemes rendszert tartalmazó projektek esetén a pályázatok benyújtásának feltétele az engedélyes szintű műszaki és tervdokumentáció, valamint az áramszolgáltatói engedélyezési eljárás megindításáról szóló igazolás mellékelése.

  Építési engedély köteles projektek esetén szükséges az építési engedélyezés megindításáról szóló visszaigazolás csatolása. Nem építési engedély köteles napelemes rendszerek esetében szükséges lehet az építési hatóság, illetve villamos tervező nyilatkozatának beszerzése az engedélyezés mentességéről.

  A Vidékfejlesztési Program pályázatainál a költségvetés alátámasztásaként Építési Normagyűjteménybe (ÉNGY) sorolt árajánlat beszerzése az elvárt, vagy ha az adott projekt nem sorolható be egyik ÉNGY-s tételbe se, akkor 3 db azonos műszaki tartalomra szóló ajánlatra van szükség. A GINOP-os pályázatok esetében egy a fajlagos költségkeretnek megfelelő árajánlatot kell beszereznünk.

  A VP-s pályázatok esetében energetikai kalkuláció szükséges. Ezt kizárólag mérnöki kamarai tagsággal rendelkező energetikai szakértő készíthet. Amennyiben kizárólag napelemes rendszert tartalmaz a beruházás, elegendő egy egyszerűsített kalkuláció, viszont, ha a projekt keretében energiahatékonyság javítására irányuló tevékenység és megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése is megvalósul, akkor energetikai tanúsítvány is szükséges lehet.


Ugrás az oldal tetejére