Tender management


Pályázatírás,
​pályázati projektelőkészítési menedzsment

Az Európai Unió számos pályázati lehetőséget biztosít energetika fejlesztésekhez, megújuló energiaforrások eléréséhez. Ügyfeleink fejlesztésre vonatkozó ötleteit, elképzeléseit összevetjük a pályázati lehetőségekkel és szükség esetén javaslatokat teszünk tervmódosításokra, új megoldásokra.

​A szakértői, műszaki anyagokat értékeljük, illetve segítjük a projekt pályázati felhívásnak a megfelelő kialakítását.

A projektalkotáshoz szükséges az SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek felmérése). Szakértő kollégáink feltárják a szervezet által biztosított körülményeket (helyszín, pénzügy) és értékelik azon lehetőségeket, amelyek elősegítik a projektcélok megvalósulását.


A projektalkotáshoz szükséges az SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek felmérése).

Szakértő kollégáink feltárják a szervezet által biztosított körülményeket (helyszín, pénzügy) és értékelik azon lehetőségeket, amelyek elősegítik a projektcélok megvalósulását.
A pályázati projektek megalapozottsága érdekében a pályázati felhívások előírhatják, hogy az adott pályázathoz tanulmányok is készüljenek.

Tapasztalt szakértőkkel vállaljuk, hogy az alábbiakat elkészítjük: 

  • Előzetes/Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése az adott pályázat előírásai szerint.
  • Költség-Haszon Elemzések (CBA) készítése az adott pályázat előírásai szerint.
  • Energetikai Tanulmányok, Energetikai Auditok, Veszteségfeltáró Vizsgálatok és Energetikai Tanúsítások készítése energetikai fejlesztési pályázatokhoz.

A pályázatírási tevékenység keretében

Társaságunk a pályázati kiírásban előírt tartalmi és formai követelmények szerint elkészíti a pályázati dokumentációt.

A pályázóval és az általa igénybe vett külső szakértőkkel egyeztetve elkészítjük a pályázat szakmai tartalmának a bemutatását.

Kitöltjük a pályázati adatlapot az előírt módon és formában, valamint bekérjük és ellenőrizzük a pályázati kiírásban előírt csatolandó dokumentációt és mellékleteket. A tartalmi és formai ellenőrzést követően, a határidőre történő beadáshoz összeállítjuk és beadjuk a pályázati dokumentációt.

A Pályázati projektmenedzsment magába foglalja a projektelőkészítés valamennyi tevékenységét.

Komplex szolgáltatást nyújt a fejlesztéseikhez pályázati forrást bevonni szándékozó Ügyfeleink számára. A szolgáltatás tartalma az Ügyfél adottságaihoz és igényeihez rugalmasan alakítható. 

A szolgáltatás keretében a projekttervezés, tanulmánykészítés és pályázatírási tevékenységek szervezése, a munkában közreműködő szakértők (közbeszerzők, tervezők, egyéb szakértők) kiválasztása, koordinálása Társaságunk feladata.

Az előkészítés során az Ügyféllel folyamatosan egyeztetünk és tájékoztatjuk a szükséges lépésekről, valamint a projekt előrehaladásáról.


Back to top